Banner
Trang chủ THÔNG BÁO

Thông báo kết quả họp Hội đồng thi đua, khen thưởng Đại học Thái Nguyên xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2020 - 2021

30/09/2021 14:45 - Xem: 2243
Hội đồng Thi đua khen thưởng Đại học Thái Nguyên thông báo kết quả họp xét, đề nghị các danh hiệu thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước năm học 2020 - 2021 (theo file đính kèm).

Kết quả xét duyệt này được niêm yết công khai trên website của Đại học Thái Nguyên, website của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thông báo rộng rãi đến các cá nhân, tập thể trong trường được biết và cho ý kiến phản hồi (nếu có).

Mọi ý kiến phản hồi được viết thành văn bản và gửi về bộ phận Thi đua khen thưởng (Phòng HCTC) trước ngày 06/10/2021.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: