Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên kỳ I năm học 2016-2017

06/12/2016 17:34 - Xem: 1248
Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, các Trung tâm, phòng chức năng có liên quan thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên học kỳ I năm học 2016-2017