Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Học tập chuyên đề

Thông báo về việc tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và giáo phái "Ân điển cứu rỗi"

28/05/2021 17:06 - Xem: 1305
Ngày 23/4/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 77/UBND-NC về việc tăng cường công tác đối với "Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ" và "Ân điển cứu rỗi"

BÀI VIẾT LIÊN QUAN