Banner
Trang chủ TIN TỨC Hoạt động chung

Trường Đại học Nông Lâm triển khai công tác trước bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

19/04/2021 11:07 - Xem: 2056
Nhằm chuẩn bị tốt cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, tổ bầu cử số 14 thuộc Ban bầu cử xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên đã họp tại Trường Đại học Nông Lâm dưới sự chủ trì của PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang – Phó hiệu trưởng Nhà trường.

Tổ bầu cử số 14 thuộc Ban bầu cử xã Quyết Thắng gồm 04 đơn vị thành viên có sinh viên đăng ký tạm trú trong khu nội trú Đại học Thái Nguyên (trên địa bàn xã Quyết Thắng) là Trường Đại học Nông Lâm, Trường ĐHKT&QTKD, Trường Đại học Khoa học, Khoa Quốc tế. Tổ bầu cử số 14 có 21 thành viên, tổng số cử tri sinh viên đăng ký bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 14 tính đến ngày 08/4/2021 là 1399 cử tri, cụ thể: Trường Đại học Nông Lâm có 574 cử tri; Trường ĐHKT&QTKD: 347 cử tri; Khoa Quốc tế: 45 cử tri và Trường Đại học Khoa học có 433 cử tri. Địa điểm bỏ phiếu của Tổ bầu cử số 14 tại Hội trường A, Trường Đại học Nông Lâm. Thời gian bỏ phiếu ngày 23/5/2021 (Chủ nhật).

PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang – Phó hiệu trưởng Nhà trường chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Tổ bầu cử đã phân công công việc cho từng thành viên của tổ. Các đơn vị thành viên có trách nhiệm thực hiện tốt công tác phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm và xã Quyết Thắng để rà soát, đăng ký, cập nhật danh sách cử tri sinh viên trong khu nội trú, đảm bảo đúng, đủ, chính xác số lượng, đảm bảo quyền bầu cử của cử tri theo luật định; Phối hợp trong công tác tuyên truyền về bầu cử Quốc hội khóa 15 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Rà soát danh sách cán bộ viên chức tạm trú trên địa bàn tham gia bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 14 (nếu có); Việc tiếp xúc giữa cử tri và đại biểu; Hướng dẫn, động viên, quản lý cử tri sinh viên thực hiện việc bỏ phiếu, phấn đấu để việc bỏ phiếu hoàn thành sớm, đạt tỷ lệ 100%.

Kết luận cuộc họp, PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang – Phó hiệu trưởng Nhà trường đề nghị các các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ứng dụng tối đa CNTT để rà soát, tổng hợp, cập nhật danh sách cử tri sinh viên theo đúng mẫu quy định của Ban bầu cử xã Quyết Thắng. Các bộ phận có liên quan chủ động triển khai công tác cơ sở vật chất phục vụ, phối hợp xây dựng lịch bỏ phiếu cho từng đơn vị thành viên; làm công tác khánh tiết, âm thanh, ánh sáng, đảm bảo ANTT… theo chức năng nhiệm vụ để làm tốt công tác chuẩn bị trước và trong ngày bầu cử. Thành viên tổ bầu cử tiếp tục tham mưu, xây dựng kế hoạch triển khai để chuẩn bị tốt nhất các công việc cần thực hiện trước và trong ngày bầu cử 23 tháng 5 năm 2021.

Thu Hà

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: