Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu

TUAF_Mẫu QL đề tài NCKH cấp cơ sở

15/10/2020 16:00 - Xem: 1015
Biểu mẫu quản lý đề tài NCKH cấp cơ sở được ban hành kèm theo Quyết định số 874/QĐ-ĐHNL-KHCN ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

TUAF_Mẫu QL đề tài NCKH cấp cơ sở xem tại đây