Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
15/06/2021 Quyết định V/v phong tặng danh hiệu "Nhà giáo ưu tú"
21/05/2021 Hướng dẫn tổng kết và bình xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng năm học 2020 - 2021
10/05/2021 Tổng kết thi đua khen thưởng năm học 2020 - 2021 (ĐHTN)
23/04/2021 Quyết định V/v ban hành bộ tiêu chí thi đua năm học 2020 - 2021 của Trường Đại học Nông Lâm
20/11/2020 Quyết định V/v ban hành quy định công tác thi đua khen thưởng trong Trường Đại học Nông Lâm
12/11/2020 Quyết định V/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho tác giả/nhóm tác giả có thành tích xuất sắc trong "Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Thái Nguyên năm 2020"
12/11/2020 Quyết định V/v tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Trương Thị Lan)
12/11/2020 Quyết định về việc công nhận thi đua khối đào tạo năm học 2019 - 2020
12/11/2020 Quyết định V/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN năm học 2019 - 2020
10/09/2020 Đường link đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2020-2021 Cập nhật
19/08/2020 Quyết định của Trường ĐHNL công nhận các danh hiệu Thi đua và Khen thưởng năm học 2019-2020 Cập nhật
15/07/2020 Thông báo công khai kết quả bình xét Thi đua Khen thưởng năm học 2019-2020 Cập nhật
26/06/2020 Tờ trình về việc đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì Cập nhật
26/06/2020 Về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020 Cập nhật
26/06/2020 Tờ trình về việc tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Cập nhật
28/02/2020 Lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Đại học Thái Nguyên Cập nhật