Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
18/08/2023 Quyết định số 578/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023
18/08/2023 Quyết định số 577/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2023 V/v công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2022-2023
04/04/2023 Thông báo số 1112/TB-ĐHTN ngày 24/3/2023 của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 của Đại học Thái Nguyên về kết quả xét đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 cấp ĐHTN
27/02/2023 Công văn 578/ĐHTN-PCTĐ ngày 24/02/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với ứng viên NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 của ĐHTN
23/12/2022 Quyết định số 1092/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 Trường ĐHNL
23/12/2022 Công văn số 1097/ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Trường ĐHNL
16/11/2022 Quyết định số 3105/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua
15/11/2022 Quyết định số 960/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 936/ĐHNL-HCTC ngày 09/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v phát động thi đua năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 797/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cao năm học 2022-2023
15/11/2022 Công văn số 796/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL v/v đăng ký Thi đua, Khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2022-2023
15/11/2022 Kế hoạch số 693/KH-ĐHNT-HCTC ngày 24/8/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL về công tác Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm học 2022-2023
15/11/2022 Quyết định số 2750/QĐ-BGDĐT ngày 26/9/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
15/11/2022 Quyết định số 777/QĐ-CTN ngày 05/7/2022 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
15/11/2022 Quyết định số 1675/QĐ-CTN ngày 30/9/2021 của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường ĐHNL
15/11/2022 Quyết định số 3600/QĐ-BGDĐT ngày 08/11/2022 của Bộ trường Bộ GDĐT về việc tặng bằng khen năm học 2021-2022 (Trường ĐHNL)
15/11/2022 Quyết định số 3621/QĐ-BGDĐT ngày 10/11/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tặng Bằng khen năm học 2021-2022 (tập thể nhỏ và cá nhân)
15/11/2022 Quyết định số 1468/QĐ-ĐHTN ngày 06/9/2022 của Giám đốc ĐHTN V/v tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHTN cho các tập thể, cá nhân thuộc ĐHTN năm học 2021-2022
15/11/2022 Quyết định số 578/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2021-2022
15/11/2022 Quyết định số 577/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 07/7/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2021-2022