Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
09/03/2022 QĐ số: 154/QĐ-ĐHTN-ĐT ngày 8/3/2022 về Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ của Trường Đại học Nông Lâm
14/06/2021 Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến dành cho các hệ đào tạo tại Đại học Thái Nguyên
26/05/2021 Quy định tạm thời về nhiệm vụ, quyền hạn của ĐHTN và các đơn vị thành viên trong TS & QLĐT trình độ ĐH,CĐ & TC
19/05/2021 Quy định về việc in phôi, quản lý và cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ của Đại học Thái Nguyên
19/05/2021 Quy định về quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ tại các đơn vị đào tạo của Đại học Thái Nguyên
22/02/2021 Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành/ chuyên ngành đào tạo; đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ ĐH, trình độ ThS và tiến sĩ của ĐH Thái Nguyên
22/02/2021 Quy định về đào tạo từ xa trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên
10/07/2020 Quyết định về việc phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp trình độ đại học của trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
21/02/2019 Quy định liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên
18/04/2018 Ban hành Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên