Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
31/12/2020 Quyết định thành lập hội đồng rà soát giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
31/12/2020 Quyết định về việc ban hành quy định về trích dẫn chống đạo văn của trường ĐHNLTN
31/12/2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về công tác dự giờ của trường Đại học Nông Lâm Cập nhật
04/12/2020 Quyết định về việc thành lập hội đồng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra
14/10/2020 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra
18/07/2020 Quyết định tổ chức đánh giá chất lượng chương trình đào tạo CNTY theo chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ
17/07/2020 Quyết định hội đồng thi và các Ban chức năng kỳ thi đánh giá chất lượng chương trình đào tạo CNTY theo chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ
10/07/2020 Quyết định ban hành quy trình quản lý, cấp phát và lưu trữ phôi văn bằng, chứng chỉ của trường ĐHNL
20/06/2020 Kết luận cuộc họp ngày 5.6.2020 sau hội nghị tư vấn lần 3 về đánh giá CTĐT theo AUN-QA
29/04/2020 Kết luận cuộc họp rà soát báo cáo giữa chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
04/10/2019 Quy định đánh giá chất lượng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra
03/05/2019 Kế hoạch khắc phục sau kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng tại trường Đại học Nông Lâm