Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
26/01/2024 Quyết định số 1582/QĐ-CTN, ngày 25/12/2023 của Chủ tịch nước về việc phong tặng Danh hiệu "Nhà giáo Ưu tú"
26/01/2024 Quyết định số 4483/QĐ-BGDĐT, ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua (CSTĐ cấp Bộ)
26/01/2024 Quyết định số 3812/QĐ-BGDĐT, ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tặng Cờ thi đua
26/01/2024 Quyết định số 3811/QĐ-BGDĐT, ngày 13/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua
26/01/2024 Công văn số 992/ĐHNL-HCTC, ngày 10/11/2023 của Hiệu trưởng V/v phát động thi đua năm học 2023-2024
26/01/2024 Công văn số 844/ĐHNL-HCTC, ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng V/v xây dựng kế hoạch bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cao năm học 2023-2024
26/01/2024 Công văn số 843/ĐHNL-HCTC, ngày 25/9/2023 của Hiệu trưởng về việc đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2023-2024
26/01/2024 Quyết định số 969/QĐ-ĐHNL-HCTC, ngày 24/11/2023 của Hiệu trưởng V/v ban hành Bộ tiêu chí thi đua năm học 2023-2024 Trường ĐHNL, ĐHTN
26/01/2024 Quyết định số 889/QĐ-ĐHNL-HCTC, ngày 25/10/2023 của Hiệu trưởng V/v thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2023-2024 Trường ĐHNL, ĐHTN
26/01/2024 Kế hoạch số 757/KH-ĐHNL-HCTC, ngày 28/8/2023 của Hiệu trưởng về Kế hoạch công tác Pháp chế, Thi đua khen thưởng năm học 2023-2024
04/01/2024 Quyết định số 3830/QĐ-BGDĐT ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tặng Bằng khen
04/01/2024 Quyết định số 2216/QĐ-BGDĐT ngày 02/8/2023 về việc tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục"
18/08/2023 Quyết định số 578/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm học 2022-2023
18/08/2023 Quyết định số 577/QĐ-ĐHNL-TĐKT ngày 07/7/2023 V/v công nhận các danh hiệu thi đua năm học 2022-2023
04/04/2023 Thông báo số 1112/TB-ĐHTN ngày 24/3/2023 của Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 của Đại học Thái Nguyên về kết quả xét đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 cấp ĐHTN
27/02/2023 Công văn 578/ĐHTN-PCTĐ ngày 24/02/2023 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc lấy ý kiến thăm dò dư luận đối với ứng viên NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 của ĐHTN
23/12/2022 Quyết định số 1092/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 Trường ĐHNL
23/12/2022 Công văn số 1097/ĐHNL-HCTC ngày 20/12/2022 của Hiệu trưởng V/v lấy ý kiến dư luận về ứng viên NGND, NGƯT Trường ĐHNL
16/11/2022 Quyết định số 3105/QĐ-BGDĐT ngày 20/10/2022 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc công nhận danh hiệu thi đua
15/11/2022 Quyết định số 960/QĐ-ĐHNL-HCTC ngày 11/11/2022 của Hiệu trưởng Trường ĐHNL V/v thành lập Hội đồng TĐKT năm học 2022-2023