Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
11/06/2024 Quyết định chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đi tham quan nghỉ mát hè năm 2024.
16/05/2024 Quyết định chi tiền 1/6/2024
08/04/2024 Quyết định chi tiền nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2024.
28/03/2024 Quyết định chi tiền nhân ngày Giỗ Tổ Hùng Vương 10/3/2024
26/02/2024 Quyết định chi tiền 8.3.2024
06/12/2023 Thông báo xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2023.
06/12/2023 Thông báo đóng góp quỹ phúc lợi năm 2023.
06/12/2023 Quyết định chi tiền Tết dương lịch 1.1.2024
09/11/2023 Quyết định chi tiền 20.11.2023
06/10/2023 Quyết định chi tiền 20.10.2023
12/09/2023 Quyết định chi tiền nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2023.
16/08/2023 Quyết định chi tiền 2.9.2023
16/05/2023 Quyết định chi tiền 1.6.2023
21/04/2023 Thông báo v/v xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị tự chủ.
06/04/2023 Quyết định chi tiền Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023
06/04/2023 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2023
20/02/2023 Quyết định chi tiền 8.3.2023
13/02/2023 Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2022-2023
06/01/2023 Thông báo thực hiện quyết toán năm 2022
30/12/2022 Thông báo về việc thay đổi tài khoản của Nhà trường