Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
26/08/2022 Thông báo thu kinh phí gia hạn, học phí Nghiên cứu sinh năm học 2022-2023
26/08/2022 Thông báo thu học phí Cao học năm học 2022-2023
18/08/2022 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2022-2023
18/08/2022 Quyết định chi tiền 2.9.2022
15/06/2022 Thông báo lần 2 về việc thu học phí cao học các khóa 26,27,28,29
15/06/2022 Thông báo lần 3 về việc thu học phí nghiên cứu sinh các khóa từ 17 đến 23
13/06/2022 Quyết định chi hỗ trợ cán bộ viên chức đi nghỉ nghỉ mát hè năm 2022
23/05/2022 Chi tiền nhân dịp 1.6.2022
05/05/2022 Thông báo lần 2 về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị
05/05/2022 Thông báo lần 3 về việc nộp tiền quỹ phúc lợi các Hợp đồng dịch vụ xã hội hóa
19/04/2022 Quyết định chi tiền Chiến thằng 30.4 và Quốc tế lao động 1.5.2022
30/03/2022 Thống báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
29/03/2022 Thông báo lần 2 về việc nộp tiền đóng góp quỹ phúc lợi của các hợp đồng dịch vụ xã hội hóa
25/03/2022 Chi tiền giỗ tổ 10.3.2022
24/02/2022 Quyết định chi tiền 8.3.2022
24/02/2022 Thông báo xây dựng quy chế chế chi tiêu nôi bộ
24/02/2022 Thông báo nộp tiền đóng góp quỹ phúc lợi các Hợp đồng dịch vụ xã hội hóa năm 2021
18/01/2022 TB về việc nộp BCTC và Kiểm tra tài chính nội bộ tài các trung tâm trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm
18/01/2022 QĐ thành lập đoàn kiểm tra tài chính nội bộ
18/01/2022 Chi tiền CBVC, người lao động tham dự Hội nghị CBVC năm 2021