Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
09/09/2021 Thông báo luân chuyển, bố trí vị trí công việc của Kế toán viên Phòng Kế hoạch-Tài chính
23/08/2021 Chi tiền Quốc khánh 2/9
16/06/2021 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học năm 2020
25/05/2021 Thông báo về sử dụng hình thức thanh toán điện tử trong hoạt động giao dịch bằng tiền
24/05/2021 Chi quà nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1/6/2021
12/05/2021 Chi tiền hỗ trợ CBVC đi thăm quan nghỉ mát hè năm 2021
07/05/2021 Chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đi tham quan nghỉ mát hè 2021
05/05/2021 Thông báo về việc sử dụng thu học phí qua ứng dụng ViettelPay
12/04/2021 Chi tiền Giỗ tổ Hùng Vương 10/3/2021
12/04/2021 Chi quà nhân ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 năm 2021
03/03/2021 Chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021
26/02/2021 Thông báo về thực hiện quyết toán thuế năm 2020
25/02/2021 Thông báo về thời gian trả lương hàng tháng cho CBVC
02/02/2021 Thông báo cân đối lại số giờ vượt trong Khoa và trong Bộ môn
22/01/2021 Chi quà nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021
15/09/2020 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021
10/07/2020 Thông báo về việc tạm ứng kinh phí đề tài, dự án năm 2020
16/06/2020 Thông báo về việc chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đi tham quan nghỉ mát hè năm 2020
16/06/2020 Thông báo về việc chi lương, bảo hiểm và chế độ phúc lợi cho cán bộ là giảng viên kiêm nhiệm ở các đơn vị tự chủ của Trường
29/05/2020 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài NCKH năm 2019