Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
03/03/2021 Chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2021
26/02/2021 Thông báo về thực hiện quyết toán thuế năm 2020
25/02/2021 Thông báo về thời gian trả lương hàng tháng cho CBVC
02/02/2021 Thông báo cân đối lại số giờ vượt trong Khoa và trong Bộ môn
22/01/2021 Chi quà nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021
15/09/2020 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021
10/07/2020 Thông báo về việc tạm ứng kinh phí đề tài, dự án năm 2020
16/06/2020 Thông báo về việc chi hỗ trợ cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng đi tham quan nghỉ mát hè năm 2020
16/06/2020 Thông báo về việc chi lương, bảo hiểm và chế độ phúc lợi cho cán bộ là giảng viên kiêm nhiệm ở các đơn vị tự chủ của Trường
29/05/2020 Thông báo về việc thanh quyết toán đề tài NCKH năm 2019
22/04/2020 Hướng dẫn một số nội dung về chế độ làm việc, nghỉ hè đối với giáo viên trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 năm học 2019-2020
03/02/2020 Thông báo về việc kiểm tra tài chính nội bộ các Trung tâm hạch toán độc lập trực thuộc Trường
19/12/2019 Thông báo về việc chi quà ngày tết Dương lịch 1/1/2020
11/12/2019 Thông báo về việc xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị hội nghị CBVC năm 2019
15/10/2019 Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1415/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 7/10/2019 về việc chi tiền hỗ trợ CBVC mua đồng phục nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường
28/05/2019 Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng tham quan nghỉ mát năm 2019
28/05/2019 Thông báo về việc chi quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2019
21/05/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
20/05/2019 Quyết định về việc ngừng chi trả tiền lễ phục bế giảng đối với các hệ đào tạo tại Trường Đại học Nông Lâm
19/03/2019 Thông báo về việc chi trả chế độ phụ cấp chức vụ đối với chức danh Viện trưởng Viện Khoa học sự sống