Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
28/05/2019 Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ viên chức, cán bộ hợp đồng tham quan nghỉ mát năm 2019
28/05/2019 Thông báo về việc chi quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2019
21/05/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
20/05/2019 Quyết định về việc ngừng chi trả tiền lễ phục bế giảng đối với các hệ đào tạo tại Trường Đại học Nông Lâm
19/03/2019 Thông báo về việc chi trả chế độ phụ cấp chức vụ đối với chức danh Viện trưởng Viện Khoa học sự sống
20/02/2019 Thông báo về việc kiểm tra tài chính nội bộ tại các Trung tâm hạch toán độc lập trực thuộc Trường
20/01/2019 Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2019
11/01/2019 Thông báo về việc chi quà nhân tết Kỷ Hợi năm 2019
07/01/2019 Thông báo về việc thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2018
19/11/2018 Thông báo về việc truy thu phụ cấp thâm niên nghề năm 2018
16/11/2018 Thông báo về việc xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị
09/11/2018 Thông báo về việc mở tài khoản thẻ ATM Agribank cho học viên cao học, nghiên cứu sinh
09/11/2018 Thông báo về việc tạm ứng lần 2 và thanh toán kinh phí đề tài cấp Bộ năm 2018
07/11/2018 Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị tổ chức ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
06/11/2018 Thông báo về việc chi quà nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018
18/09/2018 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày Tết Trung thu năm 2018
22/08/2018 Thông báo về công tác kế toán tài chính tại các đơn vị tự chủ trực thuộc Trường
21/08/2018 Thông báo về việc cung cấp số tài khoản của Trường phục vụ ký kết hợp đồng với các đơn vị ngoài Trường
21/08/2018 Thông báo về việc cung cấp số tài khoản của Trường phục vụ ký kết hợp đồng với các đơn vị ngoài Trường
22/06/2018 Thông báo về việc chi trả lương, bảo hiểm và chế độ phúc lợi cho CBVC thuộc một số đơn vị tự chủ thuộc Trường Đại học Nông Lâm.