Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
10/11/2017 Thông báo về việc bổ sung các căn cứ trong soạn thảo hợp đồng đào tạo hệ VLVH, hợp đồng kinh tế, mua bán vật tư, đề tài dự án các cấp
06/11/2017 Thông báo về việc chi quà nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2017
06/10/2017 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10/2017
14/09/2017 Thông báo về việc xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị
13/09/2017 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày tết Trung thu năm 2017
20/08/2017 Tin mới: Rất đơn giản để biết được thông tin BHXH của mình Cập nhật
20/08/2017 Chính thức giảm mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ 01/6/2017 với Người sử dụng lao động Cập nhật
17/05/2017 Thông báo về việc chi quà nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2017
14/04/2017 Thông báo về việc chi quà nhân dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2017 Cập nhật
30/03/2017 Thông báo về việc cung cấp số tài khoản của Nhà trường phục vụ ký kết hợp đồng với các đơn vị ngoài Trường
27/03/2017 Thông báo về việc chi quà nhân ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2017 Cập nhật
06/03/2017 Thông báo về việc thu, nộp và ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2016
27/02/2017 Thông báo về việc chi quà nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3/2017
26/01/2017 Thông báo về việc quyết toán kinh phí chi thường xuyên, kinh phí đề tài, dự án năm 2017
27/12/2016 Thông báo về việc quyết toán kinh phí chi thường xuyên, kinh phí đề tài dự án năm 2016
06/12/2016 Thông báo về việc khoán văn phòng phẩm cho giáo viên năm 2016 Cập nhật
20/11/2016 Chính thức tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2017 Cập nhật
09/11/2016 Quyết định về việc chi quà nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2016
27/09/2016 Thông báo về việc đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện, nước, cước viễn thông hàng tháng qua thẻ ATM Agribank
13/09/2016 Thông báo về việc mở tài khoản thẻ ATM Agribank