Banner
Trang chủ → Văn bản

Nghị quyết số 05/NQ-HĐT ngày 09/3/2021 của HĐT về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữa chức vụ, miễn nhiệm viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Đăng lúc: 11/06/2022 15:36 - Lượt xem: 1

Tài liệu: Download

CÁC VĂN BẢN KHÁC
phai