Banner
Trang chủ → Văn bản

Thông báo về việc hỗ trợ kinh phí để đăng tải các công trình nghiên cứu trên tạp chí khoa học

Đăng lúc: 07/12/2015 12:25 - Lượt xem: 1

Tài liệu: Download

Căn cứ qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015, phòng KHTC kính đề nghị các thày cô nội dung sau

Phòng Kế hoạch tài chính kính đề nghị các thày cô có bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế gửi chứng từ thanh toán gồm: photo bài báo, bìa tạp chí, mục lục có xác nhận của phòng Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế và gửi về phòng KHTC trước ngày 15/12/2015 để làm thủ tục thanh toán tiền kinh phí hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn ./.

Phòng KHTC - Đại học Nông Lâm

CÁC VĂN BẢN KHÁC
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: