Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2021-2022

12/01/2022 10:05 - Xem: 965
Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN