Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng Học bổng ngoài tài trợ

Danh sách sinh viên nhận học bổng ngoài tại trợ từ năm 2015-2019

20/02/2020 16:16 - Xem: 1325
Căn cứ vào các danh sách, hồ sơ sinh viên của các khoa gửi lên trường, đối chiếu với các tiêu chuẩn xét chọn, Hội đồng trường đã họp xét chọn các sinh viên được nhận học bổng ngoài tài trợ, danh sách được tổng hợp từ năm 2015-2019

BÀI VIẾT LIÊN QUAN