Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Sinh hoạt công dân

Kế hoạch Tuần sinh hoạt công dân năm học 2017-2018

09/08/2017 10:52 - Xem: 1202
căn cứ công văn số 1488/ĐHTN-HSSV ngày 04/8/2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc tổ chức Tuần sinh hoạt công dân HSSV

BÀI VIẾT LIÊN QUAN