Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Tin tức

Kết quả nghiệm thu các sản phẩm thuộc nhiệm vụ Nghị định thư

05/11/2021 15:11 - Xem: 946

Thực hiện Quyết định số 874/QĐ-ĐHNL-KHCN ngày 26 tháng 10 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu các sản phẩm thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Nhà nước, Hội đồng nghiệm thu các sản phẩm thuộc nhiệm vụ: Nghiên cứu tạo giống đậu tương chuyển gen kìm hãm già hóa bộ lá và tăng kích thước hạt – Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Văn Điền đã tiến hành họp đánh giá kết quả các sản phẩm thuộc nhiệm vụ.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Nguyễn Hưng Quang - Trường Đại học Nông Lâm - Chủ tịch Hội đồng, TS. Dương Văn Thảo - Trường Đại học Nông Lâm, TS. Nguyễn Văn Duy – Trường Đại học Nông Lâm, TS. Nguyễn Mạnh Tuấn – Trường Đại học Nông Lâm, TS. Lưu Thị Xuyến - Trường Đại học Nông Lâm.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư số 12/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về quản lý nhiệm vụ KH&CN theo Nghị định thư .

Các sản phẩm thuộc nhiệm vụ được đánh giá, nghiệm thu: Quy trình chuyển gen kìm hãm già hóa bộ lá vào cây đậu tương; Quy trình chuyển gen tăng kích thước hạt vào cây đậu tương.

Hội đồng kết luận: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy đinh.

Một số hình ảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu:

TS. Dương Văn Thảo đọc Quyết định thành lập Hội đồng KHCN đánh giá nghiệm thu

PGS.TS. Trần Văn Điền - Chủ nhiệm nhiệm vụ phát biểu

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng báo cáo kết quả thực hiện

TS. Nguyễn Mạnh Tuấn nhận xét các sản phẩm được đánh giá nghiệm thu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN