Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng HB Khuyến khích học tập

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

19/04/2022 16:30 - Xem: 810
Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 28/02/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy của trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN