Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017

18/01/2017 10:35 - Xem: 1032
Căn cớ Quyết định 1548/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc ban hành quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN