Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2017

19/12/2017 08:09 - Xem: 1162
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 1 năm 2017 23/QĐ-ĐHNL-ĐT 05/01/2017

Tải về

2 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2017 379/QĐ-ĐHNL-ĐT 30/03/2017  Tải về
3 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2017 779/QĐ-ĐHNL-ĐT 03/07/2017  Tải về
4 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2017 862/QĐ-ĐHNL-ĐT 24/07/2017 Tải về
5 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 9 năm 2017 740/QĐ-ĐHNL-ĐT 07/09/2017 Tải về
6 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 9 năm 2017 1385/QĐ-ĐHNL-ĐT 29/09/2017 Tải về
7 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2017 1794/QĐ-ĐHNL-ĐT 18/12/2017  Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN