Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Khen thưởng – Kỷ luật

Quyết định khen thưởng các Tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao năm học 2017-2018

10/09/2018 08:58 - Xem: 995
Căn cứ vào thành tích học tập và rèn luyện của các Tập thể, cá nhân sinh viên đã đạt được trong năm học 2017-2018

BÀI VIẾT LIÊN QUAN