Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí

Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi/đáp án , ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi và quản lí điểm thi kết thúc học phần

13/05/2019 09:06 - Xem: 395
Quyết định về việc ban hành Quy định về xây dựng ngân hàng câu hỏi/đáp án , ra đề thi, tổ chức thi, chấm thi và quản lí điểm thi kết thúc học phần

Xem tại đây!

BÀI VIẾT LIÊN QUAN