Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc rất ít người và dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

20/08/2019 08:22 - Xem: 1075
Căn cứ Quyết định số 866/QĐ-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 1153/QĐ-ĐHNL-HSSV 14/8/2019 Tải về
2 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 1492/QĐ-ĐHNL-HSSV 18/10/2019 Tải về
3 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 366/QĐ-ĐHNL-HSSV 27/5/2020 Tải về
4 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 365/QĐ-ĐHNL-HSSV 27/5/2020 Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN