Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy

10/10/2016 08:52 - Xem: 1039
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh- Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86 về quản lý học phí và chính sách miễn, giảm học phí

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung từ kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy 1290/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/10/2016 Tải về
2 Quyết định về việc miễn, giảm học phí kỳ I năm học 2016-2017 cho sinh viên khóa 48 hệ chính quy 1390/QĐ-ĐHNL-HSSV 21/11/2016  Tải về
3 Quyết định về việc miễn, giảm học phí từ kỳ II năm học 2016-2017 cho sinh viên hệ chính quy 393/QĐ-ĐHNL-HSSV 04/4/2017  Tải về

STTTrích yếu nội dung Số Quyết địnhNgày ban hành

Tải về

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN