Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định về việc trợ cấp xã hội năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

30/08/2017 13:19 - Xem: 987
Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy 1135/QĐ-ĐHNL-HSSV 28/8/2017 Tải về
2 Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội từ học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 49 hệ chính quy 1497/QĐ-ĐHNL-HSSV 23/10/2017 Tải về
3 Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy 151/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/02/2018 Tải về
 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN