Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí Văn bản

Thông báo số 1093/TB-ĐHNL-QLCL ngày 10/11/2021 V/v bổ sung hình thức thi kết thúc học phần của tất cả các hình thức/trình độ đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm-Đại học Thái Nguyên

10/11/2021 09:56 - Xem: 1567

Chi tiết tham khảo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN