Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Bảo hiểm y tế sinh viên

Thông báo về việc tham gia BHYT bắt buộc đối với sinh viên năm học 2021-2022

18/11/2021 09:50 - Xem: 757
Căn cứ vào công văn số 1366/HD-ĐHTN-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021

BÀI VIẾT LIÊN QUAN