Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Biểu mẫu

TNU_Mẫu QL nhiệm vụ cấp Đại học

26/06/2016 15:20 - Xem: 959
Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học của Đại học Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 6 năm 2016

TNU_Mẫu QL nhiệm vụ cấp Đại học xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN