Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Học phí Học phí hệ chính quy
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2023-2024

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2023-2024

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 9/01/2024 của Trường Đại học Nông Lâm về việc Điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2023-2024.

Xem thêm
Quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2023-2024

Quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2023-2024

Quyết định số 780/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/9/2023 của Trường Đại học Nông Lâm về việc quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2023-2024

Xem thêm
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 31/1/2023 của Trường Đại học Nông Lâm về việc Điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023.

Xem thêm
Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2022-2023.

Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2022-2023.

Căn cứ Quyết định số 816/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 29/9/2022 về việc Quy định mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy các ngành đào tạo Chương trình tiên tiến năm học 2022-2023.

Xem thêm
Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023

Quyết định về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2022-2023

Quyết định số 770/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 13/09/2022 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm 2022-2023

Xem thêm
Quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học chính quy năm học 2022-2023

Quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học chính quy năm học 2022-2023

Quyết định số 608/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 21/7/2022 của Trường Đại học Nông Lâm về việc quy định mức thu học phí đào tạo bậc đại học chính quy năm học 2022-2023

Xem thêm
Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức thu học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm học 2021-2022

Quyết định số 835/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 14/10/2021 của Trường Đại học Nông Lâm về việc điều chỉnh mức học phí đào tạo bậc đại học hệ chính quy năm 2021-2022

Xem thêm
Điều chỉnh mức học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022

Điều chỉnh mức học phí hệ đào tạo chính quy năm học 2021-2022

Theo quyết định số 479/QĐ-ĐHNL-KHTC ngày 22/6/2021 của Trường Đại học Nông Lâm

Xem thêm