Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường

Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp ra trường

Việc lấy ý kiến sinh viên trước khi tốt nghiệp là một trong các căn cứ để Nhà trường tiến hành điều chỉnh hoạt động của các đơn vị, đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, từ đó nâng cao mức độ hài lòng của người học đối với các hoạt động đào tạo của Nhà trường

Xem thêm