Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
06/08/2021 Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nông Lâm
15/06/2021 Ban hành Quy định tạm thời tổ chức thi và đánh giá học phần theo hình thức thi trực tuyến của trường Đại học Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên
02/06/2021 Ban hành Quy định về tổ chức bảo vệ tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến tại trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, ĐH Thái Nguyên
13/04/2020 Ban hành quy định về đào tạo trực tuyến trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
04/03/2020 Quy định về biên soạn, lựa chọn, thẩm định, xuất bản, phát hành, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu học tập của Trường Đại học Nông Lâm
09/10/2019 Quyết định về việc bổ sung danh sách giảng viên tham gia đề án lan tỏa phương pháp giảng dạy hòa nhập tích cực lần 1 năm 2019
29/04/2019 Ban hành Quy định thực tập tốt nghiệp, hồ sơ, khóa luận tốt nghiệp đại học hệ chính quy
03/10/2018 QĐ số: 1405/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 2/10/2018 về việc trình bày luận văn thạc sĩ các ngành của trường đại học nông lâm
12/07/2018 vv ban hành Quy định phát triển CTĐT trình độ đại học của ĐHTN năm 2018
30/12/2017 Quyết định về việc ban hành về CT mở ngành, chuyên ngành ĐT trình độ ĐH tại trường ĐHNL
13/12/2017 Ban hành về CT mở ngành, chuyên ngành ĐT trình độ ĐH tại trường ĐHNL
08/10/2017 Quy định một số quy trình phục vụ công tác đào tạo
22/08/2017 Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học. Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tiếng Anh đối với hệ sinh viên hệ chính quy trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên
22/08/2017 Ban hành chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học. Quy định miễn học, miễn thi và chuyển điểm học phần Tiếng Anh đối với hệ sinh viên hệ chính quy trường ĐH Nông Lâm, ĐH Thái Nguyên