Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách

Công văn hướng dẫn nộp hồ sơ xin miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2022-2023

26/08/2022 08:19 - Xem: 697
Nhà trường yêu cầu BCN các Khoa chuyên môn, VP CTTT phổ biến, hướng dẫn sinh viên nộp hồ sơ xin hưởng chế độ chính sách kỳ I năm học 2022-2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN