Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Giáo dục tư tưởng Sinh hoạt công dân

Kế hoạch tổ chức Tuần sinh hoạt công dân cho sinh viên năm học 2020-2021

07/09/2020 10:22 - Xem: 1192
Thực hiện Công văn số 1647/ĐHTN-CT HSSV ngày 04/9/2020 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên v/v Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân-HSSV năm học 2020-2021

BÀI VIẾT LIÊN QUAN