Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Tin tức

Kết quả nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ

11/11/2021 17:12 - Xem: 1230

Thực hiện Quyết định số 905/QĐ-ĐHNL-KHCN ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá nghiệm thu cấp cơ sở đề tài khoa học công nghệ cấp bộ, ngày 11 tháng 11 năm 2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài: Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực ở miền núi phía Bắc – Chủ nhiệm: PGS.TS. Đinh Ngọc Lan đã tiến hành họp đánh giá kết quả thực hiện đề tài.

Tham gia cuộc họp có PGS.TS. Trần Văn Điền - Trường Đại học Nông Lâm - Chủ tịch Hội đồng, PGS.TS. Lê Minh – Trường Đại học Nông Lâm, GS.TS. Đào Thanh Vân – Trường Đại học Nông Lâm, ThS. Trần Nho Hưởng – Sở NN&PTNT tỉnh Thái Nguyên, PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng – Trường Đại học Nông Lâm, TS. Đỗ Thùy Ninh – Đại học Thái Nguyên, TS. Hồ Văn Bắc – Trường Đại học Nông Lâm.

Hội đồng đã đánh giá toàn diện việc thực hiện đề tài theo quy định tại Thông tư 18/2015/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hội đồng kết luận: Đề tài đã đáp ứng đủ số lượng, khối lượng theo thuyết minh: Báo cáo phân tích cơ sở lý luận, thực tiễn của chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thành công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Báo cáo đánh giá thực trạng chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thành công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi trong thời gian qua; Báo cáo tổng kết các hình thức hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thảnh công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực; Báo cáo đề xuất hoàn thiện các chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thảnh công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực trong thời gian tới; Bản kiến nghị với Chính phủ và Bộ NN&PTNT những nội dung cần hoàn thiện của chính sách, giải pháp thúc đẩy hộ, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thành công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực ở miền núi phía Bắc; Sổ tay hướng dẫn hộ nông dân, trang trại nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa và liên kết thành công với thương lái, doanh nghiệp tiêu thụ các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi chủ lực ở miền núi phía Bắc Việt Nam; đăng 02 bài báo trên tạp chí khoa học trong nước; Tham gia đào tạo 02 thạc sĩ chuyên ngành kinh tế NN & PTNT.

Các sản phẩm của đề tài đáp ứng được yêu cầu về mặt khoa học và thực tiễn. Chất lượng các sản phẩm đáp ứng yêu cầu theo quy đinh.

Hội đồng thống nhất để đề tài được làm thủ tục nghiệm thu chính thức.

Một số hình ảnh buổi họp Hội đồng nghiệm thu:

PGS.TS. Lê Minh đọc Quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu đề tài

Hội đồng trao đổi, góp ý, thảo luận

BÀI VIẾT LIÊN QUAN