Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Lê Thị Kiều Oanh bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học cây trồng

29/03/2021 10:06 - Xem: 1190

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 135/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 26 tháng 3 năm 2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Lê Thị Kiều Oanh

Về đề tài: "Nghiên cứu tuyển chọn và xác định một số biện pháp kỹ thuật cho giống dưa lê (Cucumis melo L.) nhập nội tại Thái Nguyên”.  

Ngành: Khoa học cây trồng

Mã số: 9.62.01.10

Người hướng dẫn khoa học:

GS.TS. Đào Thanh Vân, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

TS. Ngô Thị Hạnh, Viện nghiên cứu Rau quả, Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 135/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong HĐ

1

GS.TS. Đặng Văn Minh

Chuyên gia độc lập

Chủ tịch HĐ

2

TS. Dương Thị Nguyên

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Thư ký

3

PGS.TS. Nguyễn Thúy Hà

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Phản biện 1

4

TS. Mai Thị Phương Anh

Chuyên gia độc lập

Phản biện 2

5

TS. Trịnh Xuân Hoạt

Viện Bảo vệ Thực vật -

Viện KHNNVN

Phản biện 3

6

PGS.TS. Trần Thị Minh Hằng

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Hà Duy Trường

Trường Đại học Nông Lâm - ĐHTN

Ủy viên

 

 

     Sau khi nghe NCS. Lê Thị Kiều Oanh trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

Xác định và giới thiệu ra sản xuất giống dưa lê Hàn Quốc nhập nội Geum Je, trồng phù hợp trong vụ Xuân Hè và Thu Đông tại Thái Nguyên đạt năng suất quả cao; mẫu mã và lý tính quả tốt, thời gian bảo quản dài.  

- Xác định được mật độ trồng, liều lượng phân bón, loại thuốc bảo vệ thực vật và gốc ghép phù hợp cho giống dưa lê Geum Je đạt năng suất cao, chất lượng tốt và hiệu quả kinh tế cao.

     Các kết quả nghiên cứu trên có giá trị thực tiễn cao, góp phần vào việc mở rộng diện tích, nâng cao năng suất và sản lượng dưa lê tại tỉnh Thái Nguyên.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu tuyển chọn và xác định một số biện pháp kỹ thuật cho giống dưa lê (Cucumis melo L.) nhập nội tại Thái Nguyên’’ đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học cây trồng ; Mã số: 9 62 01 10 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Lê Thị Kiều Oanh xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học cây trồng, 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và đề nghị cấp bằng tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Lê Thị Kiều Oanh.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Nông học, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

 Vào 12h cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng cho NCS. Lê Thị Kiều Oanh.

 Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Kiều Oanh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN