Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ 2 năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy

17/09/2022 15:12 - Xem: 319
Căn cứ Quyết định số 344/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 25/3/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm hệ chính quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN