Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên

Quyết định về việc chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên Khoa Chăn nuôi thú y

12/04/2021 15:00 - Xem: 1154
Căn cứ vào đề nghị của Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi thú y về việc chỉnh sửa điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên lớp TY 51 do sự nhầm lẫn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN