Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Điểm rèn luyện sinh viên

Quyết định công nhận điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy

25/01/2018 08:46 - Xem: 1486
Căn cứ Quyết định số 1548/QĐRL-ĐHNL-HSSV ngày 24/11/2015 của Hiệu trưởng về việc Ban hành Quy định đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN