Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2015

22/05/2015 08:00 - Xem: 876
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2015 259/QĐ-ĐHNL-ĐT 19/03/2015

Tải về

2 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 6 năm 2015 858/QĐ-ĐHNL-ĐT 30/06/2015  Tải về
3 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 8 năm 2015 921/QĐ-ĐHNL-ĐT 03/08/2015  Tải về
4 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 10 năm 2015 1434/QĐ-ĐHNL-ĐT 21/10/2015  Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN