Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú

Quyết định thành lập Đội an ninh xung kích tại KTXA năm học 2016-2017

21/09/2016 09:52 - Xem: 470
Căn cứ "Quy chế công tác học sinh, sinh viên Đại học Thái Nguyên hệ chính quy" ban hành kèm theo Quyết định số 2309/QĐ-ĐHTN ngày 09/12/2014 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN