Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng HB Khuyến khích học tập

Quyết định về mức học bổng khuyến khích học tập năm học 2022-2023

16/09/2022 15:25 - Xem: 1077
Căn cứ Quyết định số 123/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 28/02/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN