Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú

Quyết định về việc Ban hành quy định nhiệm vụ và quyền hạn của đội ANXK khu nội trú

15/10/2016 16:16 - Xem: 767
Căn cứ Quyết định số 959/2012/QĐ-HSSV ngày 07/9/2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành quy định công tác quản lý sinh viên nội, ngoại trú áp dụng trong trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN