Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Hỗ trợ chi phí học tập

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập năm học 2017-2018 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo

05/10/2017 15:26 - Xem: 880
Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư Liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15/10/2014 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 1397/QĐ-ĐHNL-HSSV 03/10/2017 Tải về
2 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2017-2018 cho sinh viên khóa 49 là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 1498/QĐ-ĐHNL-HSSV 23/10/2017 Tải về
3 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2017-2018 cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo 523/QĐ-ĐHNL-HSSV 18/04/2018 Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN