Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2021-2022

16/10/2021 16:16 - Xem: 1783
Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập
 

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 841/QĐ-ĐHNL-HSSV 15/10/2021 Tải về
2 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 918/QĐ-ĐHNL-HSSV 11/11/2021 Tải về
3 Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 151/QĐ-ĐHNL-HSSV 08/3/2022 Tải về
4 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ chính quy 219/QĐ-ĐHNL-HSSV 01/4/2022 Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN