Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định về việc trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy

03/12/2015 10:09 - Xem: 989
Căn cứ Quyết định số 194/2001/QĐ-TTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với HSSV là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy (khóa 47) 1565/QĐ-ĐHNL-HSSV 30/11/2015 Tải về
2 Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2015-2016 cho sinh viên hệ chính quy 265/QĐ-ĐHNL-HSSV 13/3/2016 Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN