Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học
Lịch học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Lịch học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Lịch học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Xem thêm
Lịch học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Lịch học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Lịch học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2021

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Xem thêm