Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2022

12/03/2022 10:00 - Xem: 865
Căn cứ Quyết định số 1323/QĐ-ĐHTN ngày 28/7/2021 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định về đào tạo trình độ đại học theo hệ thống tín chỉ 

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 3 năm 2022 166/QĐ-ĐHNL-ĐT 11/3/2022

Tải về

BÀI VIẾT LIÊN QUAN